Behandling af personlige oplysninger
Airconbutikkens integritetspolitik

Indledning

Airconbutikken ApS (publ) (herefter kaldet Airconbutikken eller vi) respekterer din personlige integritet. Denne integritetspolitik forklarer, hvordan vi indsamler og anvender dine personoplysninger. Den beskriver også dine rettigheder i forhold til os, og hvordan du kan udøve dine rettigheder.

Politikken gælder for dig, som er kunde hos os modtager elektroniske eller fysiske forsendelser (fx breve, pakker eller gods), som vi formidler bruger vores hjemmesider, app’s, platforme og sociale medier (Digitale Kanaler) deltager i markedsføringsaktiviteter, konkurrencer og kundeundersøgelser, eller
på anden vis kommer i kontakt med os f.eks. via vores kundeservice
Vores mål er, at du skal føle dig sikker på, at din personlige integritet respekteres, og at dine personoplysninger behandles korrekt.
Al behandling af personoplysninger i Airconbutikken sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. I EU/EØS gælder persondataforordningen (GDPR)1 med supplerende national lovgivning.

Denne integritetspolitik gælder generelt for vores behandling af personoplysninger. Hvis du i forbindelse med køb af vores tjenester eller i anden sammenhæng modtager andre informationer om behandling af personoplysninger, har sådanne informationer forrang frem for denne generelle integritetspolitik.

Hvad er personoplysninger, og hvad er behandling af personoplysninger?
Personoplysninger er alle de informationer, som direkte eller indirekte sammen med andre oplysninger kan henføres til en person.
Det betyder, at mange forskellige typer oplysninger som f.eks. navne og kontaktoplysninger, IP-adresser, bidrag til konkurrencer, de valg, du foretager, og præferencer er personoplysninger.

Behandling af personoplysninger omfatter alt, hvad der foretages med personoplysningerne, f.eks. indsamling, lagring, bearbejdning, anvendelse til forskellige formål, ændring og tilintetgørelse af personoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig og med hvilke formål
Når du køber vores tjenester
Når du køber vores tjenester, behandler vi f.eks. dit navn, din postadresse, din e-mailadresse, dit telefonnummer, oplysninger om forsendelsers indhold (breve eller pakker) og modtageroplysninger. I nogle tilfælde behandler vi også dit personnummer, dine præferencer, adfærdsmønstre og oplysninger om, at du har fuldmagt eller er værge.

Dine personoplysninger behandles med følgende formål:

for at kunne levere den tjeneste, du har bestilt i henhold til aftalen med dig, herunder tjenestebeskrivelsen og de særlige betingelser for tjenesten
for at kunne stille tillægstjenester til rådighed som f.eks. adgang til Airconbutikkens kundeportal, hvor du kan få information om dine forsendelser og administrere fuldmagter til afhentning af post
for at kunne administrere reklamationer og returneringer eller anden kommunikation med os via vores kundeservice
til markedsføringsformål, herunder til markedsføring via post, e-mail og sms/mms. Du kan fravælge yderligere reklamer via et link i al markedsføring, der sendes via e-mail eller sms/mms, eller ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor
for at kunne analysere og gruppere besøgende i vores Digitale Kanaler efter valg, prioritering og præferencer (såkaldt profilering) med det formål at kunne stille relevante og tilpassede informationer, anbefalinger, annoncer og tilbud til rådighed
for at kunne gennemføre kundeundersøgelser
for at forebygge, opdage og retsforfølge bedrageri og misbrug af Airconbutikkens services
for at kunne udarbejde anonymiseret statistik over, hvordan Airconbutikkens services bruges
for at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre Airconbutikkens tjenester og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på
forudsat at du har givet samtykke til det, for at kunne oprette tilpassede målgrupper med henblik på at kunne målrette tilpassede tilbud og annoncer til dig i Airconbutikkens Digitale Kanaler. Du kan når som helst trække et samtykke tilbage ved at bruge de opt out-værktøjer, der tilbydes i den Digitale Kanal, hvor der er målrettet markedsføring og annoncering. Hvis den slags opt out-værktøjer ikke findes, kan du trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor
Når du modtager forsendelser (breve og pakker), som vi formidler
Som modtager af forsendelser, som Airconbutikken formidler, behandler vi f.eks. dit navn, din adresse, oplysninger om forsendelser, oplysninger om forsendelsers indhold (breve eller pakker) og modtageroplysninger.

Dine personoplysninger behandles med følgende formål:

for at kunne formidle forsendelser (breve og pakker) til den rigtige modtager
for at kunne håndtere reklamationer og returneringer eller anden kommunikation med os via vores kundeservice
til markedsføringsformål, herunder til markedsføring via post, e-mail og sms/mms. Du kan fravælge yderligere reklamer via et link i al markedsføring, der sendes via e-mail eller sms/mms, eller ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor
for at kunne gennemføre kundeundersøgelser
for at kunne udarbejde anonymiseret statistik over, hvordan Airconbutikkens services bruges
for at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre Airconbutikkens services og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på
Når du besøger vores Digitale Kanaler, og når vi bruger cookies
Når du besøger/bruger vores Digitale Kanaler, indsamler vi de oplysninger, du selv vælger at give os, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre identifikationsoplysninger.

Vi kan også behandle oplysninger om din brug af Digitale Kanaler som f.eks. transaktionshistorik og tekniske data om de enheder, du bruger for at få adgang til Airconbutikkens Digitale Kanaler, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-ID og browsertype.

Airconbutikken stiller også nogle tjenester til rådighed, hvis brug er afhængig af, at Airconbutikken får adgang til oplysninger fra din mobile enhed som f.eks. din mobiltelefon eller tablet. Det kan dreje sig om billeder, kontakter, lydoptagelser og lokalitet. Airconbutikken indsamler aldrig den slags oplysninger, medmindre du udtrykkeligt har givet os tilladelse til at gøre det.

Airconbutikken har placeret såkaldte “cookies” i flere af vores Digitale Kanaler. Disse cookies bruges til at indsamle oplysninger om, hvordan du bruger den Digitale Kanal. Du finder yderligere oplysninger om, hvilke cookies Airconbutikken har placeret i vores Digitale Kanaler, og om, hvordan du sletter disse cookies, i Airconbutikkens Cookie Policy.

Dine personoplysninger behandles med følgende formål:

for at kunne stille vores Digitale Kanaler til rådighed og vedligeholde, teste og forbedre dem
for at kunne give dig support i forbindelse med eventuelle problemer med vores Digitale Kanaler
til markedsføringsformål, herunder til markedsføring via post, e-mail og sms/mms. Du kan fravælge yderligere reklamer via et link i al markedsføring, der sendes via e-mail eller sms/mms, eller ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor
for at kunne analysere og gruppere besøgende efter valg, prioritering og præferencer, således at der foretages en såkaldt profilering med det formål at kunne stille relevante og tilpassede informationer, anbefalinger, annoncer og tilbud til rådighed. Det er også muligt, at data, som stammer fra brug af forskellige Digitale Kanaler fra Airconbutikken og koncernens selskaber, samkøres med dette formål og for at kunne udvikle produkter og services
for at kunne udarbejde rapporter, følge op på markedsføringskampagner og oprette anonymiseret statistik over brug af vores Digitale Kanaler. Til administration, udvikling og test af vores IT-systemer med det formål at sikre høj kvalitet i vores Digitale Kanaler og for at opdage og forhindre sikkerhedsangreb, f.eks. virusangreb
forudsat at du har givet samtykke til det, for at kunne oprette tilpassede målgrupper med henblik på at kunne målrette tilpassede tilbud og annoncer til dig i Airconbutikkens Digitale Kanaler. Du kan når som helst trække et samtykke tilbage ved at bruge de opt out-værktøjer, der tilbydes i den Digitale Kanal, hvor der er målrettet markedsføring og annoncering. Hvis den slags opt out-værktøjer ikke findes, kan du trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor
Når du deltager i markedsføringsaktiviteter, konkurrencer og kundeundersøgelser
Hvis du deltager i konkurrencer, kundeundersøgelser og andre markedsføringsaktiviteter, som vi arrangerer, behandler vi f.eks. kontaktoplysninger, bidrag til konkurrencer, synspunkter, præferencer og andre personoplysninger, du vælger at give os.

Vi behandler dine personoplysninger med følgende formål:

for at kunne administrere markedsføringsaktiviteten, konkurrencen eller kundeundersøgelsen, herunder vende tilbage til dig og udbetale eventuelle præmier
for at kunne informere om og tilbyde dig nye markedsføringsaktiviteter, konkurrencer og kundeundersøgelser
til markedsføringsformål, herunder til markedsføring via post, e-mail og sms/mms. Du kan fravælge yderligere reklamer via et link i al markedsføring, der sendes via e-mail eller sms/mms, eller ved at kontakte os. Se kontaktoplysninger nedenfor
udarbejde anonymiseret statistik fra markedsføringsaktiviteter, konkurrencer og kundeundersøgelser med det formål at forbedre vores services
for at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre Airconbutikkens services og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på
Når du på anden vis kommer i kontakt med os og kommunikerer med os
Når du er i kontakt med os, f.eks. via kundeservicefunktioner, behandler vi oplysninger fra din kundesag. Hvis du besøger eller kommunikerer med os via vores konti på de sociale medier (dvs. tredjepartsplatforme som f.eks. Facebook og Twitter), kan Airconbutikken også modtage oplysninger om din profil og dine interaktioner på tredjepartsplatformen fra leverandøren af denne.

Dine personoplysninger behandles med følgende formål:

for at kunne kommunikere med dig og administrere din sag i forbindelse med kontakt via kundeservice, e-mailformularer og vores konti på de sociale medier
for at kunne analysere samtaler og chat med henblik på at forbedre vores kommunikation og af hensyn til din og vores sikkerhed
for at kunne oprette anonymiseret statistik over, hvordan Airconbutikkens kommunikationsfunktioner bruges
for at kunne vedligeholde, udvikle, teste og forbedre Airconbutikkens tjenester og de tekniske platforme, de stilles til rådighed på
Sletning af personoplysninger
Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen eller for at opfylde Airconbutikkens retlige forpligtelser. Derefter sletter vi dine personoplysninger i overensstemmelse med vores politik for sletning eller vores interne retningslinjer for sletning af data.

Retsgrundlag for vores behandling af dine personoplysninger.

Airconbutikken behandler altid dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig eller besvare de spørgsmål, du stiller til kundeservice, og når vi har anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personoplysninger, f.eks. en interesse i at kunne markedsføre os over for besøgende i vores Digitale Kanaler eller en interesse i at udvikle og forbedre vores tjenester. Vi behandler også dine personoplysninger, når vi har en retlig forpligtelse til at gøre det, f.eks. i henhold til den danske postlov.

Hvis Airconbutikken får brug for at behandle dine personoplysninger med et formål, som ifølge gældende lovgivning kræver dit samtykke, indhenter vi på forhånd dit samtykke, som regel ved at du aktivt skal klikke i et felt.

Sikkerhed i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger
Airconbutikken sørger for høj sikkerhed omkring dine personoplysninger og gennemfører relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, ændring, formidling og tilintetgørelse.

Udlevering af personoplysninger

Airconbutikken kan benytte eksterne samarbejdspartnere og leverandører til at udføre opgaver på Airconbutikkens vegne som f.eks. at stille IT-tjenester og betalingsløsninger til rådighed eller hjælpe med markedsføring, analyser og statistik. Udførelse af disse tjenester kan medføre, at Airconbutikkens samarbejdspartnere både i og uden for EU/EØS får adgang til dine personoplysninger.

Virksomheder, der håndterer personoplysninger på Airconbutikkens vegne, indgår altid en aftale med Airconbutikken for at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med dine personoplysninger. Der træffes særlige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til samarbejdspartnere uden for EU/EØS, f.eks. ved at vi indgår aftaler, der indeholder standardkontraktbestemmelser for overførsel af personoplysninger, som er godkendt af EU-Kommissionen og tilgængelige på EU-Kommissionens hjemmeside.

Airconbutikken kan blive nødt til at udlevere personoplysninger til tredjepart som f.eks. politiet eller andre myndigheder i forbindelse med efterforskning af kriminalitet, eller hvis vi i øvrigt har pligt til at udlevere sådanne oplysninger i henhold til lovgivning eller myndighedsafgørelser.

Eksterne links

Denne integritetspolitik gælder bl.a. for oplysninger, som Airconbutikken behandler om dig i vores Digitale Kanaler. Airconbutikkens Digitale Kanaler kan sommetider indeholde links til eksterne hjemmesider eller tjenester, som vi ikke kontrollerer. Hvis du følger et link til en ekstern hjemmeside, opfordrer vi dig til at sætte dig ind i de principper for behandling af personoplysninger og informationer om cookies, der gælder for den pågældende hjemmeside.

Behandling af personoplysninger om børn
Airconbutikkens Digitale Kanaler henvender sig ikke til børn, og Airconbutikken indsamler derfor ikke bevidst personoplysninger om børn. Hvis du er forælder eller værge og opdager, at dit barn har afgivet personoplysninger til Airconbutikken, beder vi dig kontakte os på de adresser, der er oplyst nedenfor, så du kan udøve dine børns ret til f.eks. at få personoplysningerne rettet eller slettet.

Kontaktoplysninger

Det Airconbutikken-selskab, der er angivet i betingelserne for den tjeneste, du bruger, i den Digitale Kanal, du besøger, eller i forbindelse med anden kontakt med os, er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du har spørgsmål om, hvordan Airconbutikken i Danmark behandler dine personoplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller brev:

Airconbutikken ApS
Kundeservice, Att.: Sven B. Jørgensen
Skovs Højrup Vej 42
5270 Odense N.
E-mail: info@Airconbutikken.dk

Kontakt Airconbutikkens kundeservice eller den ansvarlige sælger, hvis du er erhvervskunde.

Dine rettigheder i forbindelse med vores behandling
Du har følgende rettigheder i forhold til det selskab, der behandler dine personoplysninger:

ret til indsigt – en ret til at få bekræftelse af og information om behandlingen af dine personoplysninger til berigtigelse – en ret til at få forkerte oplysninger retteret til sletning – en ret til at få slettet oplysninger. Denne ret er begrænset til oplysninger, som i henhold til lov kun må behandles med dit samtykke, hvis du trækker samtykket tilbage og modsætter dig behandlingsret til indsigelse – en ret til at gøre indsigelse mod vores behandling, hvis den sker på grundlag af interesseafvejning eller med henblik på direkte markedsføringsret til begrænsning af behandling – en ret til at kræve, at behandlingen af personoplysninger begrænses, hvis du f.eks. bestrider oplysningers rigtighed. I den periode, hvor rigtigheden undersøges, er Airconbutikkens adgang til oplysningerne begrænset til dataportabilitet – en ret til at kræve, at personoplysninger flyttes fra en dataansvarlig til en anden. Denne ret er begrænset til de oplysninger, du selv har givet os

Hvis du mener, at Airconbutikkens behandling ikke sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, har du også ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed.

Kontakt os, hvis du ønsker at udøve nogle af dine rettigheder eller at få mere at vide om nogle af rettighederne og forudsætningerne for at udøve dem. Se kontaktoplysninger ovenfor.

Ændring af denne integritetspolitik

Airconbutikken kan fra tid til anden foretage ændringer i denne integritetspolitik. Den nyeste version af integritetspolitikken er altid tilgængelig på Airconbutikkens hjemmeside.

1 I EU og EØS gælder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (General Data Protection Regulation/Persondataforordningen) (“GDPR”).