Brugervilkår

Disse brugervilkår bør gennemlæses grundigt, da de beskriver de juridiske vilkår og betingelser, som du accepterer, når du bruger dette websted.

I dette afsnit gennemgås følgende:

 • Ansvarlig
 • Formål med webstedet
 • Adgang til webstedet
 • Information på webstedet
 • Udbud af varer og tjenesteydelser
 • Rettighederne til indholdet af dette websted
 • Varemærker
 • Ophavsret
 • Eksterne links
 • Ansvarsfraskrivelse
 • Ændring af vilkårene

Ansvarlig

Aircon Butikken ApS, Skovs-Højrup-Vej 42, 5270 Odense N.

(herefter “Aircon Butikken Webshop” eller “vi”) er ansvarlig for dette websted. Eventuel korrespondance, eventuelle reklamationer eller forespørgsler vedrørende disse Brugervilkår eller Aircon Butikken Webshop bedes fremsendt til de kontaktadresser, der er anført under kontakt.

Formål med webstedet

Formålet med denne side er at kunne give dig information om Aircon Butikken, vores produkter og butikker, de kampagner vi støtter samt de aktiviteter vi udfører. Skulle du besøge andre hjemmesider på andre markeder, skal du være opmærksom på, at andre eller yderligere betingelser er gældende (f.eks. i forhold til salg og levering af varer).

Adgang til webstedet

Vi har i udviklingen af dette websted bestræbt os på at tage højde for alle forhold. Da visse tekniske forhold imidlertid ligger udenfor vores indflydelse, kan vi ikke garantere, at der til enhver tid vil være uhindret adgang til webstedet.

Information på webstedet

Indholdet på dette websted stilles til rådighed i god tro og tjener udelukkende informative formål. Informationerne må ikke anvendes til specifikke formål.

Udbud af varer og tjenesteydelser

Henvisninger til varer og tjenesteydelser på dette websted udgør ikke et salgs- eller leveringstilbud. Ligeledes kan vi ikke garantere, at alle varer og tjenesteydelser udbydes i Danmark eller i andre lande, eller at en vare i din lokale forretning med samme navn og beskrivelse vil være identisk med en vare på dette websted.

Rettighederne til indholdet af dette websted

Medmindre andet fremgår, har Aircon Butikken Webshop ophavsretten samt rettighederne til samtlige varemærker og databaser samt indholdet heraf på dette websted. Det er således ikke tilladt på nogen måde at offentliggøre, distribuere, anvende eller gengive indholdet på dette websted (herunder ved fotokopiering eller ved at lagre det elektronisk), medmindre dette sker i overensstemmelse med vores meddelelse om ophavsret eller i henhold til gældende lovgivning.

Varemærker

Alle brand-, produkt- og service navne anvendt på denne side er varemærker, varenavne og servicenavne ejet Aircon Butikken Webshop med mindre andet er angivet. Du må ikke markedsføre eller distribuere produkter eller tilbyde services eller referere til eller på anden vis reproducere disse varemærker, varenavne og servicenavne uden skriftlig tilladelse fra Aircon Butikken Webshop eller ejeren af disse varemærker, varenavne og servicenavne

Ophavsret

Aircon Butikken Webshop 2015-2018. Alle rettigheder reserveret. Indholdet af denne hjemmeside er © Aircon Butikken Webshop. Reproduktion af indholdet i enhver form er forbudt, med mindre dette sker i henhold til følgende tilladelser:
Licens til kopiering til personligt brug:
Det er tilladt at foretage kopier af hjemmesiden til privat brug.
Det er tilladt at reproducere og videregive materiale til individuel tredje part, men kun hvis:
1. Du angiver Aircon Butikken Webshop som kilde til materialet. Du skal inkludere henvisning samt topniveau URL fra Aircon Butikken Webshop hjemmesiden (f.eks. http://www.Airconbutikken.dk), i den kopi du tager af materialet. Og
2. Du informerer tredje part om, at disse vilkår også gælder for ham/hende og at han/hun skal overholde disse.
Denne licens til at kopiere giver ikke tilladelse til inkorporering af materialet i andre publikationer, hverken i hardcopy eller elektronisk form. Specielt (men ikke udelukkende), må ingen del af Aircon Butikken Webshop hjemmesiden distribueres eller kopieres med et kommercielt formål.
Ingen del af hjemmesiden må reproduceres, overføres eller opbevares på andre hjemmesider eller andre former for elektroniske systemer.

Eksterne links

Aircon Butikken Webshop’s websteder kan indeholde links til andre websteder. Disse links er udelukkende medtaget af referencehensyn. 

Ansvarsfraskrivelse

I den udstrækning dette er muligt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver vi os ethvert ansvar (direkte eller indirekte) for webstedet og indholdet herpå og brugen heraf. Udelukkende i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed eller dødsfald eller personskade forårsaget af uagtsomhed fra vores side vil denne ansvarsfraskrivelse ikke være gældende.

Ændring af vilkårene

Vi forbeholder os ret til at ændre disse Brugervilkår til enhver tid uden varsel. Ændringer træder i kraft, når de reviderede vilkår offentliggøres på www.Airconbutikken.dk.

Disse vilkår og betingelser og indholdet af hjemmesiden er underlagt dansk ret og danske domstoles jurisdiktion. Evt. tvister, som udspringer af indholdet af disse vilkår og betingelser skal behandles ved danske domstole.

Opdateret september 2019

Kontakt os

Aircon Butikken - Skovs Højrup Vej 42 - 5270 Odense N.
Åbningstider: Man-Fredag 09:00-18:00
Lørdag-Søndag: Lukket
Telefon: + 45 77 34 95 04
E-mail: info@airconbutikken.dk
CVR.: DK 35 65 56 46

Du kan her betale med: