Service Besøg

DKK 1,250.00

Service og Eftersyn. (lovpligtig)
Eftersyn indbefatter: Trykprøvning af systemet. Kontrol af samlinger, kontrol af ledningsnettet, kontrol og
rensning af filtre og ribber i kompressor delen, drift gennemgang og kontrol af alle mekaniske dele på ude/inde
delen. ( rotor og vinge ) Udføres af en autoriseret KMO Kølefirma.

Kategori: